menubalk


Gilde SamenSpraak

Bij Gilde SamenSpraak gaat het om hulp bij het beter leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Een zekere basiskennis van het Nederlands is hierbij noodzakelijk.

Hoe wordt dit aangepakt? Wij beschikken over vrijwilligers, die hierbij hulp kunnen geven.

De anderstaligen kunnen zich aanmelden via onze telefoon of via ons e-mailadres en hierna kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek waarbij gekeken wordt naar de kennis van de Nederlandse taal. Hierbij wordt aangegeven dat de coördinator een passende vrijwilliger gaat zoeken. De bemiddeling is een 1 op 1 persoon. Dit kan een man of een vrouw zijn. De anderstalige kan voorkeursdagen en tijden aangeven. Dit gaat in onderling overleg. De coördinator bekijkt ook of de woonafstand tussen beide partijen te overbruggen is.
Er wordt 1 keer per week één tot anderhalf uur met elkaar gesproken, waarbij de anderstalige kan aangeven wat zijn of haar voorkeur heeft.
Het is de bedoeling dat als er een afspraak gemaakt is, deze wordt nagekomen en indien deze afspraak niet door kan gaan, van beide kanten, je telefonisch contact opneemt. De duur van het contact is in principe voor 1 jaar, maar er kan daarna bekeken worden of beide partijen doorgaan of stoppen.

Er is ook een spreekuur zonder afspraak: 2e en 4e dinsdag van de maand van 15.00 uur tot 16.00 uur in het Stadswiel, Beverwijckstraat 49 in Dordrecht.

De kosten voor de inschrijving zijn € 20,00 per jaar.

 

Hieronder een aantal organisaties die misschien een toegevoegde waarde hebben.

Lezen en Schrijven, Lisette Kleinendorst    lisette.kleinendorst@meedrechtsteden.nl
De BibliotheekAanzet, Bart van Aanholt    bvanaanholt@debibliotheekaanzet.nl
Da Vinci College, Henny van de Heuvel    hvandeheuvel@davinci.nl
MeeDrechtsteden, Bo Aarsbergen    bo@lezenenschrijven.nl


 

© Copyright 2015 - 2019 Stichting Gilde Dordrecht  |  Alle rechten voorbehouden  |  Privacyverklaring  |  Cookies  |  Disclaimer